Nezařazené

Poruchy vápenných a hydrofobních omítek​

Jaké omítkové materiály mají být použity při opravách historických objektů? Tuto otázku si často pokládají všichni zapojení do procesu obnovy a péče o památky. Jelikož je každá historická stavba originál, je těžké nalézt jednu obecně platnou odpověď. Lze se ale inspirovat zkušenostmi našich předků.