Umělá skála? Cena, technologie postupu, všeobecné podmínky.

Umělá skála a jaký je její hrubý odhad nákladů na 1m2? Co musí splňovat realizační firma a jakým standardům by měl odpovídat používaný materiál? Jaka probíhá postup realizace?

Odhadované náklady na umělé skály a celkovou výtvarnou stránku – jde pouze o odhad!

 • Varianta provedení – perfektní, 100 % imitace přírodnin
 • Varianta provedení – „na 70 %“, bez nutné imitace přírodnin
 • Varianta provedení – „na 50 %“, bez nutné imitace přírodnin, pohledově vzdálené od diváka více jak 5 m pod vodou či 10 nad vodu

Hrubý odhad nákladů na 1m2:

 • Cca 10 až 12 000 Kč
 • Cca 7 000 až 10 000 Kč
 • Cca 5 000 až 7 000 Kč
 • Je možné též provést metodu probarveného stříkání bez další manuální úpravy – 3 500 až 5 000 Kč

Všeobecné podmínky

Všechny povrchy je nutné provádět na základě autentičnosti vybraného prostředí a dané expozice, dle předem zhotovených grafických návrhů či modelů. Vybraná realizační firma musí mít zkušenosti s výstavbou umělé skály. Všechny konstrukce umělé skály musí splňovat technologický standart a složení materiálů min. na úrovni systému řešení Oxal RM.

Popis materiálu pro živočichy – materiál nesmí ohrožovat živočicha a musí jít o prověřenou technologii založenou na referenčních stavbách dodavatele.

Technologický postup

Podkladní konstrukce:

 •   Očištění ploch VVP paprskem do 500 Bar.
 •   Navrtání otvorů pro kotevní trny v rastru cca. 250 x 250 mm, dle velikosti členění povrchu.
 •   Osazení kotevních trnů na chemickou kotvu.

Modelace povrchu:

 • Uchycení nosné konstrukce pro síťovinu.
 • Ukotvení prvků za pomoci vysoce odolného lepidla do vodního prostředí SX 481 – tzv. chemická kotva. Kotvící trny musí být min. Ø 16 mm. Trny budou max. po 500/500 mm ve čtvercovém rastru. Kotvící malty musí být v souladu s celkovým systémem dodavatele materiálů na umělé skály.
 • Aplikace nosné sítě na nosnou kostru. Cca kari síť 8 – 6/150/150 mm – rozměr 2000/3000 mm.
 • Prostupy jako jsou vodoinstalace, kabely, filtrace, odtoky atd. musí být vyvedeny při aplikaci technologie umělých skal min 300 mm nad terén a to solitérně od sebe s min. rozestupy 400 mm. Minimální průměr musí být 50 mm.
 • Modelování povrchu za pomoci drátěné sítě (tkanina: svařovaná síť, typ: 1.4306 oka sítě musí být max 3 mm) nebo vkládáním extrudovaného polystyrénu.
 • Aplikace stříkaných torkretových  materiálů Oxal RM – H, L bez výluhů, odolná proti močovině, solím a mrazu v požadovaných tloušťkách cca 60 mm. Větší mocnost není přípustná.

Barevnost povrchu:

 • Povrch celkový: probarvení povrchu na požadovaný odstín – stříkáním barva zdravotně nezávadná.
 • Složitější povrchu: použití probarveného jádra.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.