Jak postupovat při řešení vlhkostní problematiky? Jaké metody zvolit?

Vlhkost je jedna z nežádoucích projevů všech objektů, a to jak historických, tak novostaveb. Při určování typu sanační metody je vždy zásadní, přijít na to, jak a proč k vlhnutí/vzlínání dochází. I podle toho můžeme poznat, jaký typ a metody sanace máme zvolit. Jaké jsou další ukazatele?

Zdroje vlhkosti jsou rozličné, např:

Atmosférická – veškerá voda v ovzduší v jakémkoliv skupenství.

Podpovrchová – veškerá voda v jakémkoliv skupenství, která se nachází pod zemským povrchem.

Provozní – voda vznikající převážně uvnitř objektu jeho provozem.

Častým typem atmosférické vlhkosti je tzv. kondenzační vlhkost. Na chladném povrchu stěn a podlah v interiéru začne kondenzovat voda obsažená ve vzduchu. Nejvíce pak trpí části staveb bez dostatečné izolace, jako jsou rohy, betonové překlady atd. Podpovrchová voda může zapříčinit vzlínající vlhkost. Je způsobena kapilaritou otevřených pórů zeminy nebo zkondenzovanou vodou ve spodní stavbě. Provozní vlhkost vzniká při samotném využívání budovy, například kvůli špatné hydroizolaci koupelny nebo kuchyně.

Jakou zvolit metody sanace pro cihelné zdivo?

Na každý typ zdiva funguje trochu něco jiného. Cihelné zdivo má vodorovné spáry, proto se pro něj za nejlepší metodu považuje podřezání, kde se účinnost pohybuje mezi 80 a 95 %. Velmi dobrá je i injektáž. Metoda není tolik destruktivní a lze ji doplňovat. Účinnost se obvykle pohybuje v rozmezí od 70 do 90 %. Skvěle vám zde poslouží například silanové emulze, tzv. krémy a koncentráty. Ale jsou i jiné matriály, jako jsou polyuretany, hydrogely, atd.

Dále máme metodu tzv. vkládání hydroizolačních souvrství. Obecně nazývanou podřezávaní či podbourávání, kdy se do vzniklé podélné spáry či otvoru vsune nebo vloží hydroizolační souvrství.

V neposlední řadě je nutné zmínit tzv. vzduchové metody, kdy se využívá přirozeného proudění vzduchu a tzv. komínového efektu. Tato metoda je stará tisíce let a pokud se provede správně je i dlouhodobě funkční.

V posledních 60 letech se uplatňuje i metoda elektroosmózy. Zde však radíme, dbejte obrovské ostražitosti, jelikož je mnoho technologií, které nemají s elektroosmózou nic společného. Pozor žádná z výše uvedených metod není platná univerzálně a je nutné vždy najít optimální řešení.

Nebojte se pozvat si odborníka. Nejdříve je nutné posoudit, jak je na tom zdivo. Průzkum by měl provádět zkušený odborník, který vám navrhne to nejúčinnější řešení. Vždy je potřeba dbát na odstranění příčiny vlhnutí a teprve pak přistoupit k výběru správné metody.

Co nejlépe funguje u kamenného a smíšeného zdiva?

U těchto typů zdiva je podřezání velmi problematické. Doporučujeme tedy raději zvolit injektáž nebo vzduchovou dutinu, u které tolik nehrozí statické poškození. Je však nutné vzít v úvahu homogennost a sílu provlhčení zdiva, která není vždy známa a stejná. Účinnost očekávejte mezi 50 a 70 %. Stejně jako u cihelného zdiva můžete vyzkoušet osmózu, kterou je nutné probrat s odborníky.  Další metodou, která doplní tato systémová řešení, je povrchová úprava vhodným sanačním systémem.

Spolehnout se na sanační systémy?

Nedoporučujeme, jelikož žádný systém není navržen na všeobecné použití. Doporučujme vždy řádný průzkum objektu, při kterém se zjistí obsah solí v konstrukci, vlhkost a stav konstrukce jako takové.

Po tomto úvodním ohledání a zjištění příčin je možné zhotovit plně funkční návrh odstranění vlhkosti či tlakové vody.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.