Diagnostika staveb a návrhY sanací

Diagnostika staveb a návrhy sanací

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se dá řešit takřka vše, je to otázka investic a kombinací metod sanace/odvlhčení.
 
Postup je následující:
– první je ohledání stavby
– průzkum okolí objektu
– ohledání napojení kanalizační sítě, jak píšete septiků a dešťových svodů atd.
– průzkum objektu, sklepů, případně oblast mlýnského kola/ kašny/ tzv. lednice
– v neposlední řadě je průzkum fasády, tedy pokud má být součástí řešení objektu
 
Při průzkumu dojde k odběru vzorků: 
– dle foto na webu je objekt značné rozsáhlý, je dobré kompletní odvlhčení rozdělit na etapy, tedy pokud chcete. Nyní nemohu říci cenu za průzkum, jelikož nemám podklady, jako je projektová dokumentace (PD). 
Pokud PD není, tak bude rozsah průzkumu určen při přímém ohledání objektu v terénu. Cena jednoho vzorku je 1400 Kč
 
Ze vzorku zjišťujeme:
– objemovou vlhkost
– zasolení, a to obsah dusičnanů, chloridů, síranů 
 
Výsledky odebraných vzorků nám určí:
– zjištění příčin a obsah zamoření konstrukce
– můžeme provést přesný návrh technologie odvlhčení 
– technologie práce a provádění jednotlivých etap
– materiálové složení s ohledem na co nejdelší životnost a kvalitu užívání stavby. ZDE POTŘEBUJI VAŠI SOUČINNOST, JELIKOŽ JE DOBRÉ SI URČIT, JAK MAJÍ BÝT MÍSTNOSTI UŽÍVÁNY – PODLE TOHO SE URČÍ NÁROČNOST SANACE A TUDÍŽ I CENA

1. Diagnostika stavby

Měření teploty a vlhkosti vzduchu

Odhalí ohrožená místa stavby z hlediska možné kondenzace vody.

Odběr vzorků zdiva a jejich rozbor

Pro efektivní sanaci je nejprve potřeba zjistit z čeho se zdivo skládá.

Měření vlhkosti mikrovlnnou metodou

Velmi rychlá analýza, díky které je možné vyhodnotit míru vlhkosti ve zdivu.

Měření termokamerou

Zjistíme kudy z objektu uniká teplo, nebo kde hrozí riziko kondenzace vlhkosti na tepelných mostech.

Průzkum endoskopickou kamerou

Díky kameře můžeme zkontrolovat i špatně dostupná místa.

2. Návrh sanačního řešení

ZBAVTE SE SANAČNÍCH PROBLÉMŮ

Trápí vás vlhkost, opadávající omítky, vlhké zdivo…?
Pojďte problém, se kterým se doma potýkáte, probrat!

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.