4 KROKY K SUCHÉ STAVBĚ

Vyplňte formulář s podrobnostmi o problému

Podrobně vyplňte formulář a popište váš sanační problém, abych získal přehled o Vaší stavbě, vážnosti a velikosti problému. Také díky formuláři dopředu získám představu, kolik vzorků bude potřeba odebrat při sanačním průzkumu

Ozvu se Vám a domluvíme, kdy se můžu přijet na daný problém podívat

- Na místě provedu sanační průzkum (Není se čeho bát, nebudu vám bourat zdi, jen odeberu potřebné vzorky pro rozbor!)
- Cena jednoho odebraného vzorku 1 200 Kč (včetně DPH). Běžný počet odebraných vzorků 2 až 3
- Bez průzkumu vám dopředu nedokáži říci návrh ceny
- Průzkum sanačního problému je zásadní a musí se udělat aby bylo možné navrhnout efektivní řešení problému které vydrží

Dle výsledků průzkumu vytvořím několik návrhů, společně s návrhem ceny

Připravím pro vás několik návrhů které by pro vás byly dlouhodobě nejefektivnější

Odborně povedeme sanaci a máte po problému

1. Formulář

Vyplňte formulář co nejdetailněji, abych získal přehled o sanačním problému. Ideálně doplňte fotkami.

2. Domluvení setkání

Domluvíme kdy budu moc přijet vše prohlédnout a provézt sanační průzkum, který nám prozradí důsledky problému a také díky němu budeme moc stanovit, jaké sanační řešení pro vás bude nejefektivnější!

Při klasickém průzkumu se odebírají průměrně 3 vzorky. Dle náročnosti je průzkum zpoplatněn.

 Odběry zjišťujeme:

– objemovou vlhkost
– zasolení, a to obsah dusičnanů, chloridů, síranů 
 

Bez provedení průzkumu vám nedokáži dopředu predikovat ani způsobu provedení sanace ani cenu!!!

3. Návrh sanačního řešení

Díky výsledkům z odebraných vzorků při průzkumu navrhnu několik možností řešení.

Sanační řešení navrhuji vždy tak, aby výsledek byl co nejefektivnější a dlouhodobý!!!

4. Odborné provedení sanace

Pro zdárné vyřešení problémů s vlhkostí je nutná kombinace technologického řešení a vhodných materiálů, které jsou individuálně navrženy pro každou stavbu zvlášť. Při sanaci se zaměřujeme hlavně na dlouhodobou efektivitu provedené sanace.

Několik ukázek

Formulář

Vyplňte formulář co nejdetailněji, abych získal přehled o sanačním problému. Ideálně doplňte fotkami.

KONTAKTUJTE MNE

© 2021, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.