Podřezání zdiva

Podřezání zdiva domu patří mezi tradiční přímé způsoby sanace.

Provedení dodatečné izolace zdiva technologií strojního podřezání patří mezi nejúčinnější způsoby sanace vlhkého zdiva, s chybějící nebo již nefunkční původní horizontální izolací, na které působí vzlínající vlhkost.

Do prořezané spáry se vkládá izolační plastová fólie (alt. izolační sklolaminátová deska), tl. 2 mm. V případě napojení izolace na izolaci podlah, se osazuje propojovací pásek. Na základě z jakého materiálu je zdivo se volí metoda podřezání.

Podřezání zdiva řetězovou pilou

Provedení dodatečné izolace zdiva technologií strojního podřezání patří mezi nejúčinnější způsoby sanace vlhkého zdiva, s chybějící nebo již nefunkční původní horizontální izolací, na které působí vzlínající vlhkost. Do prořezané spáry se vkládá izolační plastová fólie tl. 2 mm (alt. izolační sklolaminátová deska). V případě napojení izolace na izolaci podlah, se osazuje propojovací pásek.

Výhody podřezávání vlhkého zdiva řetězovou pilou
- Příznivá cena a dlouhá životnost
- Rychlost a vysoký účinek
- Řezání se provádí za sucha, není třeba chladit vodou
- Zdravotní a ekologická nezávadnost

Podřezání zdiva pilou s diamantovým lanem

Provedení dodatečné izolace zdiva technologií strojního podřezání zdiva pilou s diamantovým lanem patří mezi nejúčinnější způsoby sanace vlhkého zdiva, s chybějící nebo již nefunkční původní horizontální izolací, na které působí vzlínající vlhkost. Do prořezané spáry se vkládá izolační plastová fólie (alt. izolační sklolaminátová deska), tl. 2 mm. V případě napojení izolace na izolaci podlah, se osazuje propojovací pásek.

Výhody izolace vlhkého zdiva diamantovou lanovou pilou
- Zdravotní a ekologická nezávadnost
- Spolehlivost, odolnost, vysoká účinnost a dlouhá životnost
- Možnost vertikálního i horizontálního řezu

Injektáž zdiva

Rychlé a čisté řešení, které se hodí i do interiérů. Volíme ho tam, kde není možné podřezávat kvůli nedostatku prostoru nebo je nemožné omezit provoz stavebními pracemi. Funguje jako horizontální izolace (tedy proti vlhkosti odspodu) i vertikálně (proti boční vlhkosti třeba ve sklepních prostorách). Od vlhkosti Vás chrání 2 až 3 generace dle druhu injektážního materiálu.

Beztlaková injektáž

Injektážní krém na bázi silan siloxanu je určený k injektáži cihelného, smíšeného a kamenného zdiva proti vzlínající vlhkosti. Injektáží dojde k impregnaci aktivní látky do pórů zděné konstrukce. Po zreagování vytváří ve zdivu nepropustnou clonu proti vzlínající vlhkosti z podzákladí.

Injektáž zdiva silikonovým krémem

Injektážní látka Injektol se do zdiva aplikuje přes injektážní vrty, kterými vpenetruje do pórů stávající konstrukce. Po zreagování vytváří ve zdivu nepropustnou clonu proti vzlínající vlhkosti z podzákladí. Injektážní prostředek Injektol obsahuje povrchově aktivní složku pro lepší penetraci do pórů stavebních materiálů a směs hydrofobizačních látek zajišťující funkci proti působení vzlínající vlhkosti. Injektáž systémem Injektol je vhodný pro cihelné, smíšené i kamenné zdivo. Podmínkou u smíšeného a kamenného zdiva je provádění injektáže v maltové spáře.

Tlaková injektáž

Tlakové injektáže polyuretanovou pryskyřicí se používají pro izolování zdiva protivzlínající a tlakové vodě. Hydroizolační funkce se dosáhne polymerací injektážního polyuretanu s vodou obsaženou ve vlhkém zdivu, při které dochází k několikanásobnému rozpínání - zvětšování objemu polyuretanu a tím k utěsnění zdiva. Tlaková injektáž se provádí pomocí tlakového čerpadla a pakrů osazených do injektážních vrtů ø 12 - 14 mm v osové vzdálenosti 100 - 150 mm od sebe, v závislosti na vlhkosti, materiálovém složení a vazbě zdiva. Tlak injektování je odvislý od masivu, do kterého injektáž provádíme. U zdiva používáme tlaky cca do 3,5 - 5 MPa podle stavu zdiva a pojiva. U betonových konstrukcí možno použít i tlaky vyšší.

Vzduchoizolační systém

Použití větracích kanálů je funkční technologie stará 1000 let, na kterou se bohužel v současné moderní době zapomíná. Důvodem může být i obtížné navržení celého větracího systému. Samotný větrací kanál je ale velice stálou a funkční technologii sanace.

– Podlahové vzduchoizolační systémy

– Odvětrané zavěšené soklové konstrukce

– Odvětrávací vertikální systémy základového a suterénního zdiva

Zarážení ocelových plechů

Horizontální clonu proti vzlínající zemní vlhkosti lze provést ve spáře zdiva mechanickým oddělením pomocí pneumatického zarážení desek z vlnitého nerezavějícího plechu. Vlnité desky jsou vyrobeny z chromniklmolybdenové oceli o tloušťce 1,5 mm.

Metodu lze provádět u zdiva cihelného, případně u zdiva smíšeného a kamenného, ale jen s průběžnou spárou.

Elektrofyzikální vysoušení zdiva

Metodou PU 10 – aktivní elektroosmózy označujeme technologii, která slouží k odstraňování vlhkosti ve zdivu stavebních objektů. Elekroosmotická metoda využívá zákonitosti fyziky, u které je voda přitahována od kladného k zápornému pólu systému. K potlačení vzlínající vody se používá aktivní elektroosmózy, kterou do stavební praxe pro vysušování zdiva zavedl v roce 1936 P. Ernst. Opavská varianta vytváří elektrický kontakt se zdivem pomocí pásové elektrody – anoda (+). Její podstata spočívá ve vytvoření pásu elektovodivé hmoty, která se nanáší v projektem určené výšce na povrch zdiva. Pás je elektricky spojen s paralelním napájecím a propojovacím vodičem z elektrovodivého kaučuku, který je napájen z elektrického rozvaděče. Jeho druhý pól je připojen na zemnící elektrodu – katodu (-), která obstarává elektrický kontakt s podzákladím. Elektrický rozvaděč je vybaven indikačním přístrojem pro snadnou kontrolu funkce zaříze

Mikrovlnné vysoušení zdiva

Energie elektromagnetických mikrovln s výkonem 1,5 – 6 kW pronikající stavební konstrukcí se mění na termokinetickou energii tím, že působí na molekuly vody, které se rozkmitají kmitočtem o frekvenci 2,4 GHz. Dochází k zahřátí vody obsažené v konstrukci, která se rychleji odpařuje.

Na rozdíl od jiných vysoušecích systémů (např. kondenzační vysoušeče, termomety), které působí jen povrchově, energie mikrovlnného vysoušení působí přes vysoušenou konstrukci přímo na zdroj vlhkosti – vodu.

ZBAVTE SE SANAČNÍCH PROBLÉMŮ

Trápí vás vlhkost, opadávající omítky, vlhké zdivo…?
Pojďte problém, se kterým se doma potýkáte, probrat!

KONTAKTUJTE MNE

© 2021, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.