A KDO JSEM?

Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.

ČEMU SE VĚNUJI

Ve své profesi se dlouhodobě věnuji odstraňování vlhkosti, tj. sanacím staveb, a to nejen historického a památkového charakteru. Do mého portfolia patří především objekty nebo části staveb s trvalou dotací vlhkosti, jako jsou například hřbitovní zdi, kostely, hradební konstrukce, soklové partie a sklepní prostory.

Pro zdárné vyřešení problémů s vlhkostí je nutná kombinace technologického řešení a vhodných materiálů, které jsou individuálně navrženy pro každou stavbu zvlášť. Před samotným návrhem systémového řešení vždy provádím speciální vlhkostní průzkum. Kromě měření vlhkosti zjišťuji míru zasolení, granulometrické složení omítkových směsí a základní určování stáří omítkových hmot a konstrukcí.

Především se snažím o využívání tradičních technologií a materiálů, v náročnějších případech navrhuji kombinace tradičních a moderních technologií. 

Jsem autorizován Vědeckotechnickou společností pro sanace staveb a péči o památky pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti.

Za každým úspěšným projektem hledejte šikovný tým.

Odborné zkušenosti

2006poradenství a projekční činnost při rekonstrukcích staveb, adaptace a modernizace s ohledem na památkovou hodnotu – probíhá

2012 -2014 – MC BAUCEMIE, zakládání divize Oxal v ČR, styk s veřejností, poradenství, školení obchodních zástupců, sanace a rekonstrukce staveb, injektáže speciální betonářské sanace

2017 – Poradenství v oboru průzkumy, sanace a odvlhčování staveb a komplexní řešení – sanace objektu jako celku i s terénními úpravami atd. pro Koreln s.r.o.

2015 – 2020 – MC BAUCEMIE,  technický ředitel – probíhá

PŘEDNÁŠEL JSEM

2015 – 2017 – Přednáškový cyklus NPU Kroměříž, Plzeň, České Budějovice, Ostrava – hydrofilní maltové a trasvápenné směsi – jejich vhodnost použití a rozčlenění dle použití v oblasti sanace památkově chráněných objektů

2016 – Přednáška – Veletrh Památky Praha – možnosti použití a úskalí větracích kanálů 

2017 – Přednáška – Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou – vzduchové kanály a maltové směsi vhodné pro historické objekty

Přednáška – Veletrh Památky Praha – složení malt pro památkové objekty a jejich použití

Přednáška – WTA: Hydrofilní malty a základní charakteristika a využití

2018 – Přednáška arcibiskupství Pražské – se zaměřením na lokalitu středních Čech – vzduchové kanály a maltové směsi vhodné pro historické objekty

Přednáška – WTA: Ukázka nevhodného provedení větracích kanálů a jejích umístění

2019 – Přednáška – Stavební Veletrh Pardubice – možnosti použití a úskalí větracích kanálů

Přednáška – Stavební Veletrh Hradec Králové – možnosti použití a úskalí větracích kanálů 

Přednáškový cyklus – S projekt, ZOO Brno, ZOO Zlín, ZOO Plzeň, ZOO Olomouc, ZOO Ostrava, ZOO Hluboká – i v ZOO mají skvostné památkově chráněné objekty – přístup k památkově chráněným objektům a jejich sanace

Přednáška – NPU a ORP Moravskoslezský kraj – zámek Frýdek – Místek. Přehled sanačních metod se zaměření vhodnosti pro památkově chráněné objekty.

ZBAVTE SE SANAČNÍCH PROBLÉMŮ

Trápí vás vlhkost, opadávající omítky, vlhké zdivo…?
Pojďte problém, se kterým se doma potýkáte, probrat!

referenční stavby a články

Kašna Vsetín

Čistička odpadních vod Přerov

Vodní svět ZOO Dvůr Králové

Národní muzeum v Praze

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.