Čistírna odpadních vod Přerov

Novodobá betonová konstrukce z 90 let. Bohužel jak to bývá projektant navrhl velice kvalitní železobetonovou konstrukci, ale bez jakékoliv ochrany proti agresivnímu prostředí.  Fatálně selhávající nosné výztuže v oblasti stropů, stěn a podlahy v prostoru přítoku. Realizace byla velice náročná na řešení a to zejména na vysokotlaké tryskání tlakovou vodou a následnou sanaci samotnou.
 
Pracovní pohyb v prostoru byl zajištěn na zakázku vytvořeným pojezdem. Sanace samotná se opírala o domodelování/reprofilaci a doplnění chybějícího krytí nosné výztuže, doplnění děr a lunkrů. Cílem bylo opatřit konstrukce speciálním povrchem, který by umožnil dlouhodobou trvanlivost v chemicky náročném prostředí.

Tento požadavek byl splněn speciálně aplikovanou MC RIM PROTECT.
 

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.