Odborné služby v oblasti sanace

Nenechte vlhkosti možnost ždímat vaší peněženku a ničit zdraví.

Pro zdárné vyřešení problémů s vlhkostí je nutná kombinace technologického řešení a vhodných materiálů, které jsou vždy individuálně navrženy pro každou stavbu zvlášť.

Hledáte technologa pro diagnostiku a návrh sanačního řešení vaší nemovitosti?

Před návrhem systémového řešení vždy provádím speciální vlhkostní průzkum. Kromě měření vlhkosti zjišťuji míru zasolení, granulometrické složení omítkových směsí a základní určování stáří omítkových hmot a konstrukcí.

Sanace vlhkého zdiva, kamene, železobetonových konstrukcí a snížení jejich vlhkosti nad terénem i v suterénu.

Hydroizolace (izolace proti vlhkosti) zajišťují ochranu stavebního díla před nežádoucími účinky vnějšího i vnitřního prostředí. Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody do stavební konstrukce a do vnitřních prostor objektu. 

Umělý kámen tzv. imitace přírodních skal, je vysoce odborná činnost, pracující s obrazotvorností umělce. Jde o speciální technologii, při níž lidská ruka dokáže vytvořit naprosto cokoliv, pro bližší informace doporučuji osobní jednání.
V OBORU PŘES 12 LET

Nechte si udělat posudek od odborníka

Ve své profesi se dlouhodobě věnuji odstraňování vlhkosti, tj. sanacím staveb, a to nejen historického a památkového charakteru. Do mého portfolia patří především objekty nebo části staveb s trvalou dotací vlhkosti, jako jsou například hřbitovní zdi, kostely, hradební konstrukce, soklové partie a sklepní prostory.

Pro zdárné vyřešení problémů s vlhkostí je nutná kombinace technologického řešení a vhodných materiálů, které jsou individuálně navrženy pro každou stavbu zvlášť. Před samotným návrhem systémového řešení vždy provádím speciální vlhkostní průzkum. Kromě měření vlhkosti zjišťuji míru zasolení, granulometrické složení omítkových směsí a základní určování stáří omítkových hmot a konstrukcí.

Především se snažím o využívání tradičních technologií a materiálů, v náročnějších případech navrhuji kombinace tradičních a moderních technologií.

Národní muzeu Praha
Kašna Vsetín
pROJEKTY

Moje projekty

Do mého portfolia patří objekty nebo části staveb s trvalou vlhkostí, jako jsou hřbitovní zdi, kostely, hradební konstrukce, soklové partie, sklepní prostory a jiné. Dále mě zajímá umělý kámen, zejména umělecké ztvárnění umělých skal a imitace přírodnin.

REFERENCE OD ZÁKAZNÍKŮ

Opravy a úpravy vodního světa a světa plazů.
ZOO Dvůr Králové
Pan Mucha
Sanace železobetonového přivaděče = extrémně zatížená stavba znečištěnou vodou.
Čistička odpadních vod Přerov
Pan Kulíšek
Návrh omítkového systému a spolupráce na vzduchovém systému.
Kostnice v Kutné Hoře
Ing. Mrázovský

KONTAKTUJTE MNE

© 2021, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.