Sanace po požáru? Sanační práce po škodách způsobených ohněm.

U škod po živelných pohromách obecně platí základní pravidlo: Čím dříve budou odborné sanační práce zahájeny, tím se škody a následné náklady minimalizují.

Sanace škod po zahoření

Totiž i malé ohně dokáží způsobit obrovské škody.  Ať už jde o rozsáhlý požár ve výrobní hale plné drahých technologických zařízení nebo jen o drobnou nehodu v podobě zapomenutého hrnce na zapnutém vařiči, vždy se jedná o značnou nepříjemnost.  Při požáru se do ovzduší dostávají životu nebezpečné toxické látky a agresivní plyny, které zamoří jak prostředí  bezprostředně zasažené požárem, tak okolní místnosti, nábytek a veškeré vybavení.

Tyto velmi malé částice jsou zdraví škodlivé a obvykle se rozšíří po celém objektu. Mastné saze dobře ulpívají a společně s vlhkostí vedou k velmi rychlé korozi. Sanační práce by proto měly být zahájeny neprodleně. Tím lze docílit snížení způsobených škod.

Naše služby spočívající zejména v rychlém prvotním zásahu, nasazení dostatečného množství techniky a šetrném odstranění škod. Všechny činnosti jsme schopni provádět v přímé návaznosti a koordinaci tak, aby byla celková doba obnovy Vašeho domova co nejvíce zkrácena.

Průběh sanačních prací po škodách způsobených ohněm

Pro sanaci objektů používáme vlastní přípravky vyvinuté na základě našich mnohaletých zkušeností v tomto oboru.
Při aplikaci těchto přípravků na všechny zasažené povrchy dochází k chemické reakci, která zneutralizuje škodlivé látky vzniklé hořením.
Aplikace je prováděná ručně nebo vysokým tlakem vody. Kontaminovaná voda je průmyslovými vysavači odsávána a následně ekologicky likvidována.

V případě nutnosti je použito také technické vysoušení. Nevratně poškozené části staveb jsou staticky zajištěny, vybourány a nově zhotoveny. Součástí prací je také dezinfekce objektu pomocí výkonných ozongenerátorů. Použitím ozonu se zlikvidují viry, bakterie, plísně, roztoči a další mikroorganismy. Dojde také k 100 % odstranění původu jakýchkoliv nežádoucích pachů.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.