Sanace kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku - stavba pod neustálou vlhkostí

Sakrální stavby vystavené vnějšímu prostředí jsou prakticky v neustálém kontaktu s nejrůznějšími zdroji vlhkosti. Do této kategorie spadá také kostel sv. Jana Nepomuckého

Sanace poruch zdiva je poměrně složitá a vyžaduje značné finanční náklady. Poruchy tohoto druhu lze plnohodnotně sanovat pouze odstraněním příčin. Nejdůležitější krok představuje identifikace problému a následně kulturních hodnot, které je třeba v rámci obnovy zachovat.

Před několika lety byla fasáda nevhodně opatřena barevným nátěrem na bázi akrylátové disperze s nedostatečným difuzním odporem pro prostup vodních par. Na základě včasného zásahu byla provedena náprava, došlo k odhalení nedostatků a byl proveden návrh trvale funkčního systému prostřednictvím malt Oxal SM TK 5, Exzellent STP historic a štukové úpravy Exzellent STP 750.

Na obnovu farního kostela sv. Jana Nepomuckého byly použity omítkoviny od společnosti MC–Bauchemie

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.