Nezařazené

Rekonstrukce fasády Národního muzea

Při údržbě historických budov se projevuje obvykle snaha přiblížit se co nejvíce historicky cenným maltám jak u omítkovin, tak rovněž u směsí na spárování či restaurování. V tomto článku představujeme omítkovinu společnosti MC – Bauchemie použitou na fasádách Národního muzea.