Fasáda Národního muzea

Při údržbě historických budov se projevuje obvykle snaha přiblížit se co nejvíce historicky cenným maltám jak u omítkovin, tak rovněž u směsí na spárování či restaurování. V tomto článku představujeme omítkovinu společnosti MC – Bauchemie použitou na fasádách Národního muzea.

Práce na rekonstrukci fasád Národního muzea se provádějí od roku 2014. Po odstranění poškozených partií omítky bylo použito několik malt na různé bázi s velice různorodou barevností. Celkem bylo vyzkoušeno na 35 vzorků. Na konci této široké vzorkovací palety se nacházela i receptura Oxal SM TK s přírodně trasvápennou barevností okrově pískové od společnosti MC – Bauchemie, která byla vybrána jako nejvíce vyhovující.

Ostatní trasvápenné malty nebyly doporučeny. Zejména proto, že trasvápenná malta s šedou barevností obsahuje hydraulické příměsi na cementové bázi. Dalším kritériem bylo velké zrno kameniva ve směsi a tam opět došlo k redukci dodavatelů, protože trasvápenná malta se zrnem 1 až 2 mm obsahuje jisté procento disperzní složky. Tou bývá většinou akrylát, který má pomáhat při aplikaci a také proti smrštění maltové směsi. Na památkových objektech není ale žádoucí, neboť v historických maltách tato disperzní složka nikdy nebyla obsažena.

Receptura Oxal SM TK byla upravena ještě speciálně pro Národní muzeum do receptury Oxal SM TK R3. Směs je specifická obsahem velkého kameniva v rozměrech 8 až 10 mm a je možné ji kamenivem či pískem nastavit až o 30 procent. To jí dává možnost barevně se přizpůsobit stávajícím omítkovinám. Také její napojování je takřka nepatrné v celkové ploše fasády. Další výhodou je možnost aplikovat větší vrstvy v jednom kroku, cca 60 až 80 mm.

Alternativu představuje systém Exzellent. Technici z MC – Bauchemie ochotně poskytují technické a technologické poradenství včetně projektové činnosti. Následně navrhnou systémy pro izolace a sanace problematických míst se zvýšenou vlhkostí. Mnoho ukázkových projektů na památkových a historických stavbách společnost MC – Bauchemie realizovala v zahraničí, v České republice to je například rotunda u Dobřan a velkoplošné vzorky na hradební zdi hradu Český Šternberk a na katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedleci. Společnost MC – Bauchemie nabízí individuální tvorbu vzorků a o funkčnosti a barevné stálosti systému Exzellent se tak může přesvědčit každý.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.