Památkově chráněné objekty a historické stavby

Společnost MC – Bauchemie realizovala velkoplošné vzorky v rámci rekonstrukce hradu Český Šternberk.

Společnost MC – Bauchemie vyvinula novou omítkovinu Exzellent Historic, která je vhodná pro památkově chráněné objekty a historické stavby. Omítkovina vykazuje nulové množství cementu.

Existuje řešení omítkové směsi, která v těchto inkriminovaných prostorech vydrží déle nežli polovinu jedné dekády a je přijatelná i v prostředí natolik specifickém, jako jsou historické stavby? Materiály vhodné na tato místa souvisejí především s obsahem cementu a prodyšností. Jde o to, zda je daná hmota difuzně otevřená a vůbec vhodná do takovéhoto prostředí. Podstatnou otázkou je také jejich trvanlivost a barevná stálost.

Dlouhodobě pozitivní trend představuje využívání tradičních historických technologií. Tuto skutečnost reflektují také mnozí výrobci omítkových směsí na bázi pucolánů a metakaolinů. Například výroba pucolánové báze se vrací k poznatkům starověké antiky, a oživují se tak staletí staré technologie. Podobnou techniku představuje emplenkton, neboli litý kámen, též beton.

Vraťme se však k pucolánovému systému. Již několik let nabízí společnost MC – Bauchemie nový omítkový systém Exzellent, který je vhodný pro památkově chráněné objekty a historické stavby. Zároveň však splňuje přísná kritéria pro aplikaci do míst s trvalou vlhkostí a vysokým stupněm zasolení. Stále se lze v praxi setkat s metodou vápenných omítek s hydrofobními složkami. Občas ale nejsou takto pojaté opravy úspěšné, například u soklových částí, a dochází ke složitým jednáním s investory.

U rekonstrukce fasád Národního muzea byly však problémy rovněž s trhlinami ve starém zdivu. Historickou budovu bylo nutné sanovat. Trhliny ve staticky závažných oblastech byly silově uzavřeny prostřednictvím helikální ocelové výztuže v kombinaci s kotevní maltou Oxal AVG.

Receptura Oxal SM TK si získala důvěru při vzorkování svou možností přizpůsobit se historickým omítkovým směsím – zejména díky struktuře a přírodně pískové barevnosti. Přitom se realizační společnost mohla spolehnout na obsáhlé poradenství specialisty na sanace historických budov Lukáše Pečenky ze společnosti MC – Bauchemie.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.