Oprava kostnice v Sedlci pokračuje

Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory prochází od minulého roku rekonstrukcí. První etapa se zaměřila na střechu a krovy. Dále je v plánu odvodnění stavby a opravy interiéru, kde byly na podzim naneseny vzorky omítek.

Na základě vyhodnocení reakcí vzorků bude při přípravě oprav interiéru kostnice zvolena nejvhodnější směs včetně barevnosti. V říjnu minulého roku byly v interiéru aplikovány vzorky několika směsí určených pro historické a památkově chráněné stavby. Na referenční plochu bylo naneseno několik typů omítek, jejichž specifikace vzešla ze spolupráce s Vítem Mlázovským, podobně jako při opravě hradební konstrukce na Malé Skále.

Všechny směsi byly namíchány dle specifikace v přesných poměrech společností MC – Bauchemie. Materiály byly testovány dle jednotlivých míst aplikací s použitím jiné technologie. První vzorek se například prováděl v extrémně vlhké a dusičnany zamořené spodní zóně hřbitovního kostela, kde byl použit vápeno-pucolánový mikroporézní materiál Exzellent. Materiál je vhodný právě pro soklové zóny a místa s trvalou a vysokou vlhkostí. Nejlepším příkladem jeho použití je povodňové území v Rudníku v Podkrkonoší.

Další vápenná maltová směs Oxal SM-TK pro zdění, spárovaní a omítání byla navržena v pískové barvě s malou příměsí trasu s kamenivem až do 8 mm. Vápeno-trasové omítkové směsi Oxal SM-TK jsou v Sedlci testovány ve třech barevných variantách s odlišnou pevností. U jednoho vzorku se uvažovalo o hydraulickém vápnu v přírodní šedopískové barvě. Jako výsledná směs byla zvolena hmota Oxal NHL. Barevné tóny zkoušených směsí nesou barevnost nejen vápna, ale především písků z dané lokality, které v minulosti obsahovaly mnoho různorodých příměsí.

Kromě stavebních oprav kostnice se připravuje restaurování jejího specifického mobiliáře z lidských kostí, které tam byly od konce 15. století postupně přenášeny z rozlehlého hřbitova v okolí kostela. Poslední úprava starší barokní výzdoby z doby úprav kostela Janem Blažejem Santinim-Aichlem pochází z roku 1870. Jejím autorem byl František Rint z České Skalice. V rámci restaurování se plánuje nahrazení zničených kostí odlitky za použití hmoty Emcekrete EF z produkce MC – Bauchemie.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.