Zkoušky termokamerou pro zjištění vlhkosti v objektu

Pro zjištění příčin zavlhčení stavby provádíme i zkoušku termokamerou.

Proč termokamerou?
Měřící a další funkce termokamery pomáhají vyhodnotit a interpretovat výsledek měření a to jak přímo namístě (v terénu) na obrazovce termokamery, tak později v PC při tvorbě reportu.

Izoterma „teplota pod“
signalizuje místa, kde byla překročena jistá hranice minimálních přípustných hodnot. Například v případě budov je podstatné, aby nebyl porušen tzv. „teplotní faktor vnitřního povrchu“, který stanovuje norma ČSN 730540-2. Teplotní faktor se stanovuje především s ohledem na vyloučení vzniku plísní, přičemž za hranici vzniku plísní je pokládána relativní vlhkost vnitřního povrchu 80%. Pokud je povrchová relativní vlhkost nižší, vznik plísní je prakticky vyloučen. Při vyšší relativní vlhkosti je naopak riziko velmi značné.

Vlhkost
Vlhkosti stanovuje plochy, kde povrchová vlhkost přesáhne stanovenou maximální relativní vlhkost. Pro povrchy interiéru v budovách je kritická hodnota relativní vlhkosti 80 %.

Tepelná izolace
Tepelná izolace po
máhá stanovit povrchy budov, kde došlo ke snížení tepelné izolace a tím i k poklesu povrchové teploty v interiéru na ostění.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.