Ukázka kompletní realizace odvlhčení rodinného domu v Pardubicích.

 
Ukázka kompletní realizace odvlhčení rodinného domu v Pardubicích.
 
Na fotkách je zachycený původní stav objektu před sanací a po provedení sanace. Na prvních fotkách můžete vidět, že svislá hydroizolace je v pokročilém stádiu rozpadu. Tuto vrstvu jsme odstranili a aplikovali těsnící maltu ve třech vrstvách (OXAL RM L)
 
Po srovnání a stabilizaci zdiva, byla provedena tlaková injektáž pomocí injektážních pakrů (OXAL HSL W). Díky injektáži dochází k hydrofobizaci zdiva a to přestává nasávat jakoukoli vlhkost. Následuje zadělání děr po injektáži, penetrace a nanesení třívrstvé stěrky. (Nafuflex)
 
Jelikož se dům bude zateplovat, tak v části pod terénem byl nalepen XPS polystyren. Na povrch polystyrenu byla aplikována takzvaná kluzná membrána formou Nopové fólie.
Po takto aplikovaném novém hydroizolačním souvrství došlo k položení nové dešťové kanalizace a objekt byl zakopán.
 
Přejeme domu hodně suchých let a hlavně spokojené bydlení.
 

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.