Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku​

Dominantou náměstí je farní kostel sv. Jana Nepomuckého založený roku 1721 regentem P. K. Pfefferkornem. Jednotnému baroknímu interiéru vévodí vzácné sousoší Kalvárie nad hlavním oltářem datovaného rokem 1660, pocházející z poutního kostela na Kotouči (zbořen roku 1786). Věž farního kostela byla přistavena až roku 1907.

Od těchto dob už ale uběhlo mnoho let a objekt samotný byl již několikrát opravován, zejména pak jeho obvodový plášť. V minulých letech (90. léta minulého století) byla provedena velmi rychle poslední obnova soklové části kostela a také celkové fasády věže. Bohužel tato oprava byla velice nekvalitní. Celý sokl byl proveden z cementové malty o pevnosti 20 MPa, takže spíše se zde nacházel betonový sokl. Fasáda samotná byla provedena z vápenocementové malty s obsahem více jak 10% cementu. To nejhorší bylo ale provedeno na závěr, kdy byla celá fasáda opatřena barevným nátěrem na bázi akrylátové disperze s nedostatečným difúzním odporem pro prostup vodních par, takže celý objekt byl uzavřen do „igelitového pytlíku“.

Díky včasnému zásahu v průběhu realizace, a to zejména našeho technologa Mgr. Lukáše Pečenky, DiS., došlo k odhalení těchto zásadních nedostatků a byl proveden návrh trvale funkčního systému prostřednictvím malt Oxal SM TK 5Exzellent STP historic a štukové úpravy Exzellent STP 750.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.