Kostel v obci Rybí

Rybí je obec, která se nachází v okrese Nový Jičín, kraji Moravskoslezském. V obci Rybí stojí kostel Nalezení svatého kříže. Jedná se o původně gotickou stavbu asi z přelomu 14. a 15. století, která byla v 17. století přestavěna lidovým způsobem. Kostel je kulturní památkou. Dominantou kostela je dřevěná věž, tzv. Zvonice.

Z hlediska sanace resp. výběru vhodné technologie se jednalo o velice složitý případ, neboť při diagnostice byl zjištěn velmi vysoký až děsivý stupeň zasolení zdiva. Zejména obsah dusičnanů byl díky přilehlému aktivnímu hřbitovu velmi vysoký.

MC-Bauchemie provedla kompletní návrh sanace včetně návrhu na odvlhčení objektu pomocí provětrávaných kanálů tak zvaným komínovým efektem.

Použité technologie:

– Zpevnění kleneb statickou maltou Oxal AVG-QM

– Následné otlučení veškerých omítkovin, přezdění a přespárování maltou Oxal SM TK 3

– Zatření spodní okapové hrany difúzním šlemem Oxal DS-HS

– Nahození difúzně otevřenou maltou bez obsahu cementu Exzellent historik vhodnou pro zasolené konstrukce

–  Přeštukování zdiva prodyšnou omítkou Exzellent 750

Tato malta byla velice dobře přijata památkovým ústavem pro její specifické vlastnosti zejména dobrou přilnavost a přirozenou barevnost hydraulického vápna.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.