Restaurování fasády Fürleovy kaple v Mikulášovicích

Při modelaci chybějících krabů a lisenů na ostění oken byla použita speciální odlévací malta Emcekrete DBS 5-F. Jemné štukové práce na fasádě se prováděli pomocí jemné minerální malty MC-PowerTop F. Pro spodní partie zasažené vlhkostí byla použita hydrofilní malta Exzellent 610. Tyto štukatérské práce provedl Mgr. Jan Myška, DiS., umělecký štukatér.

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.