Fara v obci Žabokliky nedaleko Žatce

Památkově chráněný objekt bývalé fary v obci Žabokliky nedaleko Žatce.

Během rekonstrukce před patnácti lety nebyly provedeny funkční opatření na ochranu objektu proti vzlínající vlhkosti. Tento fakt se po letech výrazně projevil jak uvnitř, tak z vnějšku budovy.

Po odborném průzkumu stavby a vyhodnocení odebraných vzorků zdiva jsme navrhli komplexní sanaci proti vlhkosti.

Řešení spočívá v provedení vnější svislé hydroizolace (imitace jílového těsnění) z vnějšku budovy a následné realizace liniové infuzní clony ve všech stěnách objektu.

První fáze sanace je již dokončena:

Po odkopání jsme důkladně očistili zdivo základů a ošetřili penetrací Murafan 39. Pro zpevnění a srovnání zdiva (podkladní vrstvu pod izolaci) jsme použili trasvápennou maltu Oxal SMTK 5 vhodnou pro památkově chráněné objekty. Vlastní izolační souvrství jsme provedli z materiálu Nafuflex Easy Tech 2. Pro ochranu izolace byla při zasypávání přikládána nopová folie (nopy směrem od objektu).

Infuzní clonu se vrátíme provést v příštím roce a již nyní se zpět do Žaboklik těšíme.

MÁTE DOMA PODOBNÝ PROBLÉM?

KONTAKTUJTE MNE

© 2022, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.