Druhá etapa sanace tvrze v Hrobčicích

Druhá etapa sanace tvrze v Hrobčicích, byla dokončena provedením infuzní clony.
 
Před vrtáním injektážních otvorů jsme zdivo napenetrovali a opatřili vrstvou těsnícího šlemu.
 
Následovalo vrtání. Místní čedič, ze kterého je objekt vyzděn, nám svoji kvalitu a tvrdost dokazoval u každého z bezmála tisíce provedených vrtů.
 
Po vyvrtání a vyčištění tlakovým vzduchem jsme všechny otvory osadili plnícími pakry se zpětnou klapkou a následně každý důkladně naplnili injektážní směsí.
 
Následující den jsme pakry odstranili, všechny otvory zavíčkovali a aplikovali další vrstvu těsnícího šlemu.
 
Kompletní sanace je tímto dokončena a mohou pokračovat další práce na přeměně objektu v kulturním centrum 👏
 
Tak ať se stavbě daří!

MÁTE DOMA PODOBNÝ PROBLÉM?

KONTAKTUJTE MNE

© 2022, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.