Nádvoří na zámku v Puklici.

Již 4. rokem se intenzivně pracuje na odvlhčení krásného zámečku v Puklici. Tento rok jsme se soustředili na dláždění.

Z nádvoří byla sejmuta stávající dlažba. Následně byl vykopán podklad, který měl negativní vliv na chování dlažby. Dlažba takzvaně plavala, což vytvářilo na povrchu nefunkční hradby, které sváděly vodu do jiných míst nežli do středového kanálu.

Po vykopání bylo provedeno zasypání, přeložení dešťové kanalizace a veškeré nutné přípravné práce. Pokračovalo se položením ochranné geotextilie neboli separační vrstvy, na kterou byl položen železobeton o tloušťce 15 cm.

Dalším krokem bylo použití penetračního laku na který jsme aplikovali další vrstvu hydroizolace. Po vyzrání hydroizolace jsme provedli ochranný kryt hydroizolační vrstvy a vše zasypali štěrkem.

Finálně byla položená nová dlažba.

Účinek takto provedené hydroizolace je 100%! Srážková voda je nyní odvedena do dešťové kanalizace a nezaplavuje sklepní prostory. Příští rok bude provedeno dodláždění a odizolovaní zbývající strany zámku.

Navštivte zámek osobně a podívejte se jak se nám práce vydařila!  Zámek stojí za to!

KONTAKTUJTE MNE

© 2020, Lukáš Pečenka. Všechna práva vyhrazena.